Normal_rolstoel_parkeerplaats

Hoe kunnen gemeenten, woningcorporaties en lokale cliëntenorganisaties bijdragen aan voldoende (geschikte) woningen voor mensen met een fysieke beperking. Platform 31 onderzocht dit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het onderzoek brengt de knelpunten in kaart en geeft tips en voorbeelden voor beter woonbeleid. Een belangrijke conclusie uit het onderzoek dat plaatsvond in Putten, Utrecht, Dordrecht, Breda en Nijmegen is dat mensen met een fysieke beperking en hun woonbehoefte onvoldoende in beeld zijn. Dit meldt Ieder(in).

Vooral jongeren en jongvolwassenen met een fysieke beperking en hun woonbehoeften zijn onvoldoende in beeld. Woningaanpassingen regelen blijkt vaak ingewikkeld en niet altijd is duidelijk wie verantwoordelijk is voor welke aanpassingen.

Voorbeelden van lokaal beleid

De gemeente Breda heeft samen met de woningcorporaties afspraken op papier gezet over woningaanpassingen. In een schema staat voor allerlei aanpassingen beschreven wie verantwoordelijk is voor het aanpassen en voor het onderhoud. In Nijmegen probeert men het aantal toegankelijke woningen te vergroten. Dat gebeurt onder andere door een woningcorporatie die bij onderhoudsprojecten ook altijd de toegankelijkheid aanpakt, bijvoorbeeld door meteen de galerijvloeren op te hogen.

Naar een inclusief woonbeleid

Om het woonbeleid inclusiever te maken, doet het rapport een fors aantal aanbevelingen. Twee aanbevelingen zijn: stop met leeftijdsgebonden labeling zodat (jong)volwassenen een grotere kans hebben op een geschikte woning, en pas standaard de principes van ‘design for all’ toe voor nieuwbouwwoningen (bijvoorbeeld geheel drempelloos en bredere deurposten).

Verder luidt het advies om op landelijk niveau aandacht te besteden aan inclusief wonen en/of een specifiek programma op te zetten, gericht op het realiseren van inclusieve woningen en woonvormen. Ieder(in) vindt het belangrijk dat de woningnood onder mensen met een beperking wordt aangepakt en daarvoor moeten de aanbevelingen uit het rapport voortvarend worden uitgevoerd.

Het hele rapport ‘Onbeperkt wonen?’ van Platform 31 is hier te downloaden.

Door: Nationale Zorggids