Normal_verstandelijke_gehandicapt_kind__down_handicap

Het programma Volwaardig Leven van het ministerie van Volksgezondheid heeft de afgelopen 3 jaar de beweging naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg in Nederland een succesvolle impuls gegeven. Die geode resultaten moeten nu de komende jaren worden geborgd, opgeschaald en verspreid, schrijft minister Conny Helder voor Langdurige Zorg aan de Tweede Kamer. Volwaardig Leven liep van 2018 tot eind 2021, maar een aantal onderdelen gaat ook dit jaar nog verder. Dit meldt Volwaardig Leven. 

Panteia monitorde het programma gedurende looptijd. Onderzoekers geven aan dat met Volwaardig Leven bij honderden mensen met een beperking en hun naasten is gewerkt aan de kwaliteit van bestaan. Bovendien vinden de inzichten en lessen hun weg naar een bredere doelgroep via gerichte en algemene kennisverspreiding. Het programma kan daarom als een succesvolle impuls aan de beweging naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg worden gezien, aldus de monitor.

Meeste doelstellingen behaald

De eindrapportage constateert dat de meeste doelstellingen zijn behaald. Zorgaanbieders begonnen vernieuwingstrajecten om de zorg persoonsgerichter te maken en beter te laten aansluiten op de ‘vraag achter de vraag’ van iemand met een beperking. Er zijn opleidingstrajecten opgezet, en met professionals is in kaart gebracht waar de grootste knelpunten op de arbeidsmarkt zitten.  Ambulante teams en maatwerk helpen mensen met een zeer ingewikkelde zorgvraag voor wie het reguliere systeem niet voldoet. En voor het eerst is gewerkt aan de zichtbaarheid van naasten van mensen met een beperking.

Aandacht voor vervolg programma

Er moet volgens de eindrapportage nog wel aandacht zijn voor het vervolg. Zo wordt een deel van de projecten en programmalijnen nog geëvalueerd. Ook moeten positieve ervaringen uit geslaagde pilots worden opgeschaald naar de hele sector, en niet verloren gaan door geldgebrek of tekort aan aandacht. Verder moet opgedane kennis worden verspreid en in de praktijk worden gebracht, aldus de rapportage.

De minister schrijft de Kamer dat deze punten zeker aandacht krijgen in de toekomst¬agenda ‘Zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking’. Dat geldt ook voor de punten waarop het doel van Volwaardig Leven niet helemaal is gehaald. Zo ligt er op het gebied van arbeidsmarkt, vakmanschap, onderwijs en kenniscentra nog werk dat moet worden verzet in het kader van de toekomstagenda.

Door: Nationale Zorggids