Zeelandse woongroep voor kinderen met ernstige verstandelijke beperking

Zorginstelling Tragel heeft in haar nieuwe woongroep in Clinge plek vrijgemaakt voor drie kinderen met een zware handicap die intensieve zorg nodig hebben. Waarschijnlijk komen er in de toekomst nog meer plekken vrij voor kinderen in deze doelgroep. De provincie Zeeland had nog geen verblijfsplek voor kinderen met een zware verstandelijke beperking. Woongroepen buiten de provincie vingen ze voorheen op. Dit meldt Omroep Zeeland.

Zeelandse kinderen met een zware verstandelijke beperking moesten voorheen bijvoorbeeld naar een Rotterdamse woongroep, waardoor ouders een stuk moesten rijden om op bezoek te kunnen. “Uit de wachtlijsten van een paar jaar geleden bleek dat de vraag enorm groot was”, zegt eerste begeleider Natasha Zatyko. Van de twaalf kinderen op die wachtlijst, verblijven de meesten momenteel in een instelling buiten de provincie.

Structuur en regelmaat

Drie kinderen hebben nu een verblijfsplek in de nieuwe woongroep in Clinge. In de toekomst kan dat nog uitbreiden naar zes. De kinderen die er terechtkunnen zijn tussen de 6 en 12 jaar en hebben een ernstige verstandelijke beperking met daarnaast bijvoorbeeld autisme, prikkelverwerkingsproblemen of adhd. De doelgroep functioneert op sociaal en emotioneel niveau als een kind van ongeveer zes tot achttien maanden. Ze zijn zeer gebaat bij structuur en regelmaat, waardoor er in de woongroep vaste ochtend-, middag- en avondrituelen zijn gemaakt.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky