Normal_mensen_met_beperking_maakten_in_2020_nog_minder_gebruik_van_openbare_ruimte

Participatie in de openbare ruimte is zowel bij mensen met een beperking als bij de algemene bevolking afgenomen tussen 2019 en 2020. In maart 2020 begon de coronacrisis. Vooral mensen met een verstandelijke beperking maken in dat jaar minder gebruik van de openbare ruimte. Het contrast met de algemene bevolking is daarmee nog groter geworden. Het verschil in participatie in de openbare ruimte tussen mensen met een lichamelijke beperking en de algemene bevolking is juist kleiner geworden. Dit meldt Nivel.

Het Nivel monitort jaarlijks of mensen met een beperking goed kunnen meedoen in de samenleving. Daarbij wordt specifiek gekeken naar participatie in de openbare ruimte, zoals het gebruik van parken, wandelpaden, het openbaar vervoer en publiek toegankelijke ruimtes zoals winkels en theaters.

Mobiliteit en uitgaan gedaald in 2020

Mensen met een verstandelijke beperking en de algemene bevolking kwamen in 2020 minder buitenshuis en ze maakten minder gebruik van het ov. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de coronamaatregelen. Vooral mensen met een verstandelijke beperking kwamen minder buiten de deur. In 2019 was dit nog 43 procent, in 2020 daalde dit naar 24 procent. De meeste mensen gingen in 2020 minder uit als we het vergelijken met het jaar ervoor; ze bezochten bijvoorbeeld minder musea, theaters, restaurants of cafés. De afname is ook hier het grootst bij mensen met een verstandelijke beperking.

Meer parken en groen

Bij mensen met een lichamelijke beperking bleef het gebruik van buurtvoorzieningen, zoals winkels, bibliotheken en postkantoren, stabiel tussen 2019 en 2020. Een uitzondering hierop was het bezoek aan park- en groenvoorzieningen. Dat steeg bij mensen met een lichamelijke beperking in die periode. Een mogelijke verklaring is dat een deel van de mensen tijdens de coronapandemie meer is gaan bewegen in de buitenlucht, zoals fietsen en wandelen. Bij mensen met een verstandelijke beperking en de algemene bevolking daalde het gebruik van buurtvoorzieningen.

Grootste afstand tot de algemene bevolking bij mensen met een verstandelijke beperking

De participatie van mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking is over het algemeen lager dan in de algemene bevolking. In 2020 is het verschil in participatie tussen de algemene bevolking en mensen met een lichamelijke beperking kleiner geworden qua mobiliteit en gebruik van buurtvoorzieningen. Niet omdat mensen met een beperking meer zijn gaan doen, maar omdat mensen in de algemene bevolking (veel) minder zijn gaan doen. Uitgaan is in beide groepen evenveel gedaald. Mensen met een verstandelijke beperking lijken het meest te lijden onder de coronamaatregelen, zij zijn op alle vlakken minder gaan participeren in vergelijking met de algemene bevolking. Ook voor de coronapandemie was de participatie van deze groep al erg laag.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, 
https://www.nivel.nl/nl/nieuws/tijdens-coronapandemie-maken-mensen-met-verstandelijke-beperking-nog-minder-gebruik-van, geraadpleegd op 14-4-2022