Ieder(in) bepleit betere borging rechtspositie cliënt Wet zorg en dwang

Ieder(in) ziet belangrijke tekortkomingen in het advies ‘Van stappenplan naar maatwerk in dialoog’, die vooral samenhangen met de bevindingen en conclusies naar aanleiding van de tweede fase van de evaluatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wzd. Ze ondertekenen het advies, maar zien daarnaast de dringende noodzaak voor flankerend beleid. Hierover hebben ze minister Helder (Langdurige zorg) een brief gestuurd (zie download onderaan dit bericht). Dat meldt Ieder(in).

Sinds mei 2022 zijn cliëntenorganisaties Alzheimer Nederland, Ieder(in), KansPlus, LOC en het LSR; de beroepsverenigingen NIP, NVAVG, NVO, Verenso, V&VN; de brancheorganisaties ActiZ, VGN en een coalitie van aanbieders van kleinschalige zorg in gesprek over een vereenvoudiging van het stappenplan. Dit leidde in september tot het voorlopige advies ‘Van stappenplan naar maatwerk in dialoog’. Hierin staan concrete voorstellen om het stappenplan om te vormen tot een regeling die meer ruimte laat om per cliënt individuele keuzes te maken. Het advies was voorlopig, omdat de verschillende partijen eerst de uitkomsten van de tweede fase van de evaluatie van de Wvggz en Wzd wilden afwachten, alvorens dit advies definitief vast te stellen.

Evaluatie

De uitkomsten van de evaluatie leiden ertoe dat Ieder(in), KansPlus en het LSR, het advies alleen kunnen ondertekenen onder de voorwaarde dat er flankerend beleid komt om de rechtspositie van mensen met een beperking te borgen.

Door: Nationale Zorggids