Gehandicaptenzorg door met kort geding ondanks wijzingen inkoopbeleid Wlz

Ondanks dat zorgkantoren de Normatieve Huisvestingscomponent voor de gehandicaptenzorg in het inkoopbeleid Wet langdurige zorg 2024-2026 hebben gewijzigd, gaat de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) door met het kort geding. Dit melden Skipr en NZa. 

Zorgverzekeraars hebben de korting op de Normatieve Huisvestingscomponent voor de gehandicaptenzorg aangepast. CZ houdt het een bij een korting, maar stelt die een jaar uit. Dat betekent dat de vergoeding voor 2024 op 100 procent blijft staan. Menzis houdt de vergoeding alle jaren op 100 procent. Twee zorgkantoren hadden nog geen NHC-beleid, maar hebben dat nu wel: Zorg en Zekerheid heeft een 100 procent vergoeding voor 2024-2026 en VGZ doet dat in ieder geval het eerste jaar.

Extramuralisering

Samenvattend blijft als CZ als een van de weinige zorgkantoren bij een NCH-korting. Volgens manager Caro Verlaan stuurt de verzekeraar aan op extramuralisering. Geld dat daardoor overblijft, gaat naar complexe zorg. “Daar geloven wij in en het grootste deel van de zorgaanbieders staat ook achter ons.” Wel krijgen aanbieders meer tijd. Ook aan de hoge en onderbouwing van het tariefpercentage toornt CZ niet.

Kort geding over tarieven 

Samen met 58 zorgorganisaties zet VGN het kort geding tegen het nieuwe inkoopbeleid Wet langdurige zorg 2024-2026 door. De organisatie onderzoekt nu welke eisen ze gaan stellen in het kort geding, nu er een en ander is veranderd. Duidelijk is dat de tarieven vooralsnog niet dekkend zijn. 

Normatieve huisvestingscomponent

De Normatieve Huisvestingscomponent is onderdeel van een integraal tarief en dient als normatieve vergoeding voor (vervangende) (nieuw)bouw en instandhouding. De vergoeding bestaat uit een geïndexeerde jaarlijkse bijdrage die genoeg moet zijn om over de gehele levenscyclus van 30 jaar van een nieuwbouwvoorziening, de rente-, afschrijvings- en instandhoudingsuitgaven te dekken. Voorbeelden hiervan zijn: grootschalige renovatie, functionele aanpassingen, maar ook onplanbare incidenten zoals een lekkende kraan of het vervangen van een lampje.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky