Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

DEN HAAG (Novum) - Niet overal in Nederland is de zorg voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen die zorg mijden goed geregeld. Dat stelt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) donderdag na onderzoek.

Volgens de IGZ zijn in elke regio afspraken nodig over het bereiken en begeleiden van deze groep tussen gemeenten, GGD'en en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Deze afspraken over 'bemoeizorg' ontbreken nog in verschillende regio's.

Ook zijn speciale teams nodig die integrale zorg bieden. In 36 van de 43 onderzochte regio's bestaan inmiddels zulke teams die zich richten op deze groep zorgmijders. De inspectie vindt dat elke regio zo'n team moet hebben.

De eerste helft van dit jaar gaat de IGZ de regio's waarin nog niet alles op orde is opnieuw bezoeken om te kijken wat de stand van zaken is.