Normal_basketbal_sport

Het project 4 Steps to sport heeft als doel mensen met licht-psychiatrische en psychosociale problemen in vier stappen aan het bewegen te krijgen bij sportverenigingen. Studenten van de opleiding Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie van Windesheim bedachten dit project voor cliënten van de Regionale Instelling voor begeleiding bij Wonen, Werken en Welzijn (RIBW).

De cliënten van de RIBW zijn zich vaak minder bewust van het belang van bewegen, van zowel de fysieke als de psychosociale kant. Wat veel voorkomt is dat ze in een sociaal isolement raken. Door te sporten of bewegen bij een sportvereniging komen de cliënten weer in contact met andere mensen. Daarnaast levert het een positieve bijdrage aan hun gezondheid. Met 4 Steps to sport doorloopt de cliënt vier stappen samen met een student van Windesheim.

Vier stappen
De eerste stap is een intakegesprek op een locatie van de RIBW, waarin duidelijk wordt welke tak van sport of vorm van bewegen de cliënt wil gaan beoefenen en op welke wijze hij dit wil vormgeven. Bij stap twee mag de cliënt samen met een student diverse sporten uitproberen en wordt beoordeeld wat het beste bij hem past. Tijdens stap drie begeleidt de student de cliënt gedurende vier tot zes weken bij de gekozen sportvereniging. Als de cliënt daar nog niet aan toe is kan hij onder begeleiding van de student ook naar de sportgroep van het RIBW. Gedurende de laatste stap sport de cliënt zelfstandig verder. Na vier weken volgt een evaluatiegesprek en wordt het project afgesloten.

Ambulatorium
De opdracht voor de studenten is afkomstig van de RIBW Overijssel en het Ambulatorium van Windesheim. Het Ambulatorium is een aan Windesheim verbonden begeleidings-, behandel- en kenniscentrum voor mensen met psychische en/of psychosociale en logopedische problemen. Ouderejaarsstudenten van de opleidingen Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie en Logopedie voeren begeleiding of behandelingen van cliënten uit onder deskundige supervisie of begeleiding van geregistreerde therapeuten en docenten.