Normal_kind_bedenkelijk_zorgen__screenshot_

De vergoedingen van zorg uit aanvullende verzekeringspakketten van zorgverzekeraar VGZ gelden in 2015 ook voor kinderen. Dat geldt dus ook voor psychosociale zorg, indien dit in het aanvullend pakket zit. Dat meldt het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Eerder besloot de coöperatie VGZ (CVGZ) de vergoeding voor kinderen en jeugdigen per 2015 stop te zetten vanwege de invoering van de Jeugdwet. De VGZ heeft dit besluit teruggedraaid omdat de jeugdwet alleen zorg uit het basispakket Zorgverzekeringswet (Zvw) dekt. De beslissing geldt alleen voor alle labels onder de coöperatie VGZ; IZA, IZA Cura, VGZ, IZZ, Univé, UMC-U, Zekur, Bewust Verzekerd.

Verzekeraars gaan er regelmatig ten onrechte van uit dat met de nieuwe Jeugdwet ook zorg buiten het basispakket Zorgverzekeringswet (Zvw) door gemeenten wordt vergoed. Door dit misverstand ontstaat een situatie waarin kinderen van psychosociale zorg worden uitgesloten. Om klanten niet de dupe te laten worden van de ontstane onzekerheid, blijft Coöperatie VGZ deze zorg in 2015 vergoeden vanuit de aanvullende verzekering.

© Nationale Zorggids