Normal_kind_stoel_klas_jong3456

In de regio Den Haag zitten tientallen leerplichtige jongeren soms wel jarenlang thuis. Deze jongeren hebben zulke complexe problemen dat ze niet in het reguliere en speciale onderwijs terecht kunnen. Ook passend onderwijs is voor veel van deze jongeren niet weggelegd. Dit meldt AD.

Op 1 augustus 2014 moet voor elke leerling die bij een school aanklopt, een 'passende' plek worden gevonden. Het gaat dan vooral om jongeren met autisme, dyslexie of hoogbegaafdheid. Alleen als het echt niet anders kan, gaat een kind nog naar het speciaal onderwijs. Maar nog niet voor alle kinderen is een plek gevonden in het onderwijs. Volgens Karin Loggen, directeur van het samenwerkingsverband van middelbare scholen in de regio Den Haag, gaat het om zeker 30 à 40 leerlingen in het voorgezet onderwijs en 10 à 15 kinderen tussen de vijf en twaalf jaar. “Het zijn er waarschijnlijk meer, want niet alle jongeren zijn geregistreerd. Door privacyregels kunnen wij niet in alle bestanden neuzen”, legt Loggen uit.
 
Tussen de thuiszitters zitten jongeren die speciale voorzieningen nodig hebben, (terug) komen uit het buitenland, psychiatrische problemen hebben of ouders hebben die niet willen dat ze naar school gaan. “Mijn beeld is dat er iets minder leerlingen thuis zitten dan vorig jaar. Maar de politieke ambitie om dit tot nul te reduceren is irreëel. Natuurlijk doen wij ons best om deze kinderen het onderwijs in te krijgen, maar soms kan het gewoon niet. Sommigen passen niet in een schoolse setting. Denk aan kinderen met extreme fobieën”, aldus Loggen.
 
© Nationale Zorggids