Logo_logo_cak

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaan onderzoek doen naar de hoogte van de eigen bijdrage die door gemeenten gerekend wordt voor zorgvoorzieningen. Aanleiding van het onderzoek is het bericht dat veel gemeenten de eigen bijdrage zouden gebruiken als melkkoe. Dit meldt Binnenlands Bestuur. 

Gemeenten mogen sinds de overheveling van de zorgtaken begin dit jaar zelf bepalen welke kosten zij in rekening brengen bij de burger voor Wmo-voorzieningen. Dit bedrag heet de eigen bijdrage. Het Financieele Dagblad meldde echter dat de eigen bijdragen voor zorgvoorzieningen in veel gemeenten sterk zijn gestegen sinds begin dit jaar. Volgens verschillende zorgaanbieders is in enkele gevallen de eigen bijdrage zelfs hoger dan wat de gemeente aan de zorgaanbieder moet betalen. Vooral mensen met een gemiddeld inkomen ondervinden hier de gevolgen van, want voor hen zijn de kosten voor zaken als begeleiding en dagbesteding flink gestegen. De zorgaanbieders zien cliënten afhaken vanwege de hoge kosten. 
 
De VNG laat in een reactie weten de signalen serieus te nemen ze te gaan onderzoeken met het CAK. “Een gemeente mag niet meer vragen, maar wel minder”, aldus de VNG. “De regels schrijven ook voor dat een eigen bijdrage nooit hoger mag zijn dan de feitelijke kostprijs van de geboden voorziening.” De inning van de eigen bijdrage verloopt via het CAK. Gemeenten geven ook aan dit kantoor noodzakelijke gegevens door, zoals de kostprijs van de voorzieningen. 
 
© Nationale Zorggids