Normal_kind_stoel_klas_jong3456

Ruim 577.000 Nederlandse kinderen hebben een ouder met een psychische aandoening of een verslaving (Kopp). Dit is bijna 16 procent van het totaal aantal kinderen. Deze kinderen lopen een verhoogd risico op verwaarlozing, mishandeling en misbruik. De Raad voor de Kinderbescherming Amsterdam vraagt daarom aandacht voor deze groep kinderen en organiseerde een Meeting of Minds voor ketenpartners. Dit meldt de Raad voor de Kinderbescherming. 

Voor de bijeenkomst werden diverse netwerkpartners uit de regio uitgenodigd die werkzaam zijn binnen dit vakgebied. Te denken valt hierbij aan de gemeente, GGZ, GGD, Politie, kinderrechters, politici en wetenschappers.

Door met elkaar te spreken en van elkaar te leren over dit onderwerp, heeft de Raad het doel deze kwetsbare groep nog beter te kunnen helpen. Zo hebben de Raad en de GGZ elkaar bijvoorbeeld nodig om de veiligheid van kinderenen met ouder met psychiatrische problemen te kunnen waarborgen. 

© Nationale Zorggids