Logo_logo_ggz_friesland

Sinds ruim een jaar zijn ook leden van de cliënten- en familieraad betrokken bij de auditcommissie van GGZ Friesland. De auditgesprekken hebben hierdoor meer diepgang en er wordt meer aandacht besteed aan het perspectief van de cliënt. Dat meldt Skipr.

oorafgaand aan de audits stellen de deelnemers onderwerpen en thema's vast. Dit betreffen onderwerpen waarop de organisatie zich wil laten toetsen. De deelnemers doen ook actief mee aan de interne audits voor de HKZ certificering en de NEN7510 en hebben een observatorische rol bij de externe auditgesprekken. Vervolgens gaan ze in gesprek met de divisie-directies om te praten over de uitkomsten van de audits, het op te stellen verbeterplan en de uitvoering ervan.

Aan de andere kant betrekt GGZ Friesland de cliënten- en familieraad bij het proces door op elke locatie eerst met cliënten en familie te spreken, vervolgens met de professionals en als laatste met het management. De organisatie krijgt zo een steeds duidelijker beeld of het wel voldoet aan de verwachtingen van de cliënten.

Behandelaren zijn over het algemeen erg te spreken over de huidige aanpak. Ze vinden het cliëntenperspectief zo goed wordt aangevuld. Toch zijn er professionals die de kritiek van cliënten en familie als confronterend beschouwen. Het blijkt voor hen soms moeilijk te zijn om een verbinding te maken tussen dat wat is voorgeschreven door de organisatie en de echte zorgvraag van de cliënt. “Het werkelijk geïnteresseerd zijn in die discrepantie vraagt bescheidenheid en bereidheid goed te luisteren naar de bevindingen in een audit én de intentie daar ook daadwerkelijk iets mee te doen”, zegt GGZ Friesland.

©Nationale Zorggids