Normal_normal_eenzaam_depressie_ggz_pychiatrie

De Depressie Vereniging in Nederland staat positief tegenover de recente media-aandacht over het gebruik van antidepressiva, de bijwerkingen en het voorschrijfgedrag van artsen. Omdat exacte cijfers over de gebruikers ontbreken, is het lastig in te schatten hoeveel mensen moeite hebben met afbouwen of het middel voorgeschreven kregen terwijl dit niet nodig was. Dit meldt de Depressie Vereniging.

Bij het behandelen van een depressie is het belangrijk dat het levensverhaal en de omstandigheden die een rol spelen bij het ontstaan van een depressie een centrale plaats hebben. Er spelen meerdere elementen een rol. Nathalie Kelderman, directrice van de vereniging: “Het is noodzakelijk dat huisartsen en behandelaars echt maatwerk bieden en het persoonlijke verhaal van mensen met klachten gehoord en gezien wordt.”

In totaal gebruiken ruim 1,1 miljoen mensen in Nederland antidepressiva, maar dat betekent niet dat zij ook allemaal depressief zijn. Kelderman: “We weten dat antidepressiva voor mensen met zware en chronische klachten levensreddend kunnen zijn. Bekend is ook dat antidepressiva de afgelopen decennia te snel zijn voorgeschreven aan mensen met lichte en matige klachten. Velen komen niet meer van de medicatie af. Zij krijgen jarenlang herhaalrecepten, ook al hebben zij geen last meer van de depressie. Helaas hebben huisartsen, psychologen, psychiaters en apothekers de afgelopen jaren te weinig ondersteuning geboden voor wie wil afbouwen. Gelukkig heeft het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) laten weten betere hulp te willen bieden. Zolang de juiste begeleiding en ondersteuning ontbreekt zal het aantal gebruikers van antidepressiva nog verder blijven stijgen.”

Één van de hulpmiddelen om zorgvuldig, in kleine stappen, de dosering te kunnen verlagen zijn de taperingstrips. “Wij roepen de rijksoverheid en zorgverzekeraars op dergelijke hulpmiddelen te vergoeden. Passende afbouwschema's bij de verschillende antidepressiva zijn nog niet beschikbaar. Huisartsen en andere behandelaars bouwen vaak te snel af en volgens eigen methoden. De enige richtlijn is dat dit geleidelijk moet gebeuren.”

Door: Redactie Nationale Zorggids