Normal_depressie__angst__depressief__ggz

In de gemeente Eindhoven wordt dit najaar een cursus georganiseerd voor winkeliers en bewoners over hoe zij eerste hulp kunnen verlenen bij verward gedrag. Hierdoor wordt ook geprobeerd om het stigma rondom verward gedrag te verminderen en wordt een handelingsperspectief geboden aan wijkbewoners. Dit meldt Skipr. 

De cursus heet Mental Health First Aid (MHFA), waarin de meest voorkomende psychische problemen worden behandeld. De cursisten worden daarbij ook vaardigheden geleerd hoe zij kunnen omgaan met deze problemen en in crisissituaties.

Gemeente en GgzE

De gemeente Eindhoven en aanbieder van geestelijke gezondheidszorg (ggz) GgzE voeren het project samen uit. De wijk Gestel is door de gemeente gekozen als wijk waar de cursus als eerste wordt gelanceerd. Dit heeft te maken met de hoge concentratie van kwetsbare bewoners en de dichtheid van zorgvoorzieningen. Bovendien is de wijk onderdeel van een pilot voor veiligheidsbeleid.

ZonMw heeft subsidie verleend voor het starten van de cursus. In totaal gaat het om een bedrag van 245.000 euro voor dit project. De cursus is onderdeel van het Actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag, waar in totaal een bedrag van 48 miljoen euro voor is gerealiseerd met een looptijd tot 2020. Nog 34 andere projecten hebben deze zomer subsidies ontvangen vanuit het Actieprogramma.

Door: Redactie Nationale Zorggids