Normal_vrouw_bipolair_psychose

GGZ Nederland hoopt dat andere ggz-instellingen het voorbeeld van GGNet volgen en ernstige psychiatrische patiënten gaan herdiagnosticeren. De behandeling van deze patiënten leek niet aan te slaan en daarom kregen duizend van hen een herdiagnose. Bij een grote groep bleek de oorspronkelijke diagnose niet meer te kloppen of sloot de behandeling niet meer aan. Dat meldt GGZ Nederland. 

“Goede zorg betekent dat we tijdig evalueren. Ook als we de patiënt al lange tijd kennen. Het initiatief van GGNet laat zien dat herdiagnostiek – in brede zin – de behandeling en het herstel van patiënten kan verbeteren”, zegt vicevoorzitter Jeroen Muller van GGZ Nederland.

Muller wil dat de ggz verder kijk dan alleen naar de DSM-labels. Soms zijn onderliggende oorzaken van geestelijke problemen niet of nauwelijks zichtbaar. Door nogmaals te diagnosticeren, kan het onderliggende probleem mogelijk worden opgespoord en de behandeling daarop aangepast worden. De vicevoorzitter hoopt dat andere ggz-instellingen patiënten bij wie de behandeling stagneert, ook opnieuw gaan diagnosticeren.

Door: Redactie Nationale Zorggids