Normal_gevangenis_cel

Een man die jaren geleden zijn eigen zoon misbruikte, heeft een groter gebiedsverbod opgelegd gekregen. De psychiater van Pieter B. uit Loppersum vertelde hem per abuis de woonplaats van zijn zoon. Sinds zes maanden woont de man, die in 2011 een celstraf van 1,5 jaar moest uitzitten en tbs met dwangverpleging opgelegd kreeg, zelfstandig. Hij krijgt nog enkel begeleiding van de reclassering. Dat meldt het Dagblad van het Noorden. 

Voor de beëindiging van zijn dwangverpleging werd met met de moeder van zijn zoontje overlegd over een gebiedsverbod. Deze zou gelden voor de stad Groningen een deel van Drenthe. Zij woont in Groningen en haar zoontje woont bij een zorgmoeder in Drenthe. B. kwam achter de verblijfplaats van zijn zoon toen zijn psychiater hem hierover vertelde. Daarom is het gebiedsverbod nu uitgebreid tot heel de provincie Drenthe.

Waar moeder en zorgmoeder vinden dat de psychiater zijn beroepsgeheim heeft geschonden, ziet de zorgverlener zelf dit anders. Hem was namelijk nooit verteld dat hij de woonplaats van het jongetje niet mocht delen en hij legt de schuld dan ook bij het Informatiepunt Detentie Verloop (IDV) of bij de Dienst Justitiële Inrichtingen. De directeur van de DJI heeft inmiddels per brief een excuses aangeboden. “Ik deel uw mening dat door het bespreken met de tbs-gestelde van het locatieverbod in X, niet op de juiste wijze rekening is gehouden met de belangen van het slachtoffer. Het had veeleer in de rede gelegen een groter gebied op te nemen als locatieverbod.”

Door: Redactie Nationale Zorggids