Logo_logo_nederlandse_zorgautoriteit_nza

De nieuwe bekostiging van de acute geestelijke gezondheidszorg (ggz) gaat volgend jaar niet door. De brancheorganisaties van zorgverzekeraars en zorgaanbieders trekken hun steun in voor inschrijving van een nieuwe zorgstandaard voor de acute ggz. Daardoor kan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de nieuwe bekostiging in 2019 niet invoeren, en blijven de huidige regels voor de crisis dbc’s (diagnose behandeling combinatie) van kracht. Dit is niet in het belang van de patiënt. Dit meldt NZa.

In de zomer heeft  de NZa de regelgeving voor 2019 bekend gemaakt. Daarin was ook de nieuwe bekostiging van de acute ggz opgenomen. Hiermee konden ggz-aanbieders en verzekeraars per regio afspraken maken over de organisatie van de acute ggz, zodat die ook in dunbevolkte gebieden goed geregeld is.  Voorwaarde voor deze bekostiging was inschrijving van de generieke module door zorgverzekeraars en zorgaanbieders bij Zorginstituut Nederland.

Inmiddels is duidelijk dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders hun steun voor inschrijving per 2019 van de generieke module intrekken. Hierdoor is de NZa genoodzaakt om nu nog de nieuwe regels voor de acute ggz terug te draaien. Dat betekent dat de in 2018 bestaande regelgeving met crisis-dbc’s in 2019 blijft gelden.

“Dat is zorgelijk”, aldus Marian Kaljouw, voorzitter van de raad van bestuur van de NZa. “De generieke module is al geruime tijd af en is bedoeld om de kwaliteit van de acute ggz per regio te verbeteren.”

Acute ggz is de zorg voor mensen die als gevolg van een psychiatrische stoornis, zoals stemmingsstoornissen of schizofrenie, in een crisissituatie terechtkomen. Jaarlijks gaat het om ongeveer 50.000 mensen. De nieuwe bekostiging gold voor het beschikbaar hebben van personeel en bedden voor de acute ggz.

Door: Redactie Nationale Zorggids