Normal_paul_blokhuis

In het debat in de Tweede Kamer gisteren, heeft staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid te kennen gegeven nog geen deadline te willen verbinden aan het oplossen van de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) publiceert over een paar weken een nieuw rapport hierover en dat wil de staatssecretaris afwachten. Dit melden de Telegraaf en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).  

Blokhuis wil wel kijken naar de haalbaarheid van het oplossen van de wachttijden per behandelgroep. Het kan ook zijn dat er meer geld nodig is voor de ggz. De reden dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geen handtekening wil zetten onder het Hoofdlijnenakkoord voor de ggz, is namelijk een gebrek aan toegezegd geld.

“Gemeenten steunen de ontwikkeling naar verdergaande ambulantisering. Deze taak past bij de overige taken in het sociaal domein. Maar hoewel de kosten voor gemeenten daardoor zullen stijgen, stelt het Rijk daarvoor geen budget ter beschikking. De VNG kan daarom het ggz-akkoord niet steunen”, aldus VNG eerder deze week. 

Door: Redactie Nationale Zorggids