Normal_geld_rekenmachine

Instellingen en vrijgevestigden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg hebben in groten getale meegedaan aan het kostprijsonderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit. Op basis van de kostprijsinformatie die is binnengekomen op onze uitgebreide uitvraag berekent de NZa de nieuwe tarieven voor volgend jaar, zo meldt de Zorgautoriteit. 

De planning is dat de NZa op 1 augustus de nieuwe tarieven uitlevert. Op hetzelfde moment publiceert de organisatie ook de regelgeving voor 2020. Zo mogelijk stelt de NZa concept-regelgeving voor 2020 eerder beschikbaar. Dit is ook zo afgestemd met de betrokken branchepartijen.

Deelname kostprijsonderzoek

De Zorgautoriteit heeft voor het kostprijsonderzoek nagenoeg alle instellingen en zevenhonderd vrijgevestigden in de ggz en forensische zorg gevraagd om mee te doen. Deelname was verplicht omdat een volledig beeld nodig is van de kosten die aanbieders in de ggz en forenische zorg maken. Van de instellingen heeft 92 procent binnen de deadline gegevens aangeleverd en van de vrijgevestigden 95 procent.

Analyse en controle

De komende weken beoordelen en analyseert de toezichthouder de kwaliteit van de aangeleverde informatie. Waar nodig legt het informatie of vragen terug bij de aanbieders. Deze kostprijs- en zorgprofielinformatie vormt de basis voor nieuwe, actuele tarieven voor de ggz en forensische zorg in 2020.
Zorgprofielen

Gewoonlijk maakt de NZa de tarieven op 1 juli bekend, maar de opleverdatum verschuift vanwege de omvang van het  kostenonderzoek nu naar 1 augustus. In het voorjaar van 2018 gingen de NZa en de branchepartijen uit van een nieuwe bekostigingssystematiek per 2020. Inmiddels weten is bekend dat in 2020 de huidige dbc’s van kracht blijven. Dit brengt extra werk met zich mee omdat ook de zorgprofielen herijkt moeten worden. 

Door: Nationale Zorggids