Normal_huisarts_arts

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) krijgt regelmatig klachten over rijbewijskeuringen. De meeste klachten gaan over hoge rekeningen door psychiaters en neurologen. Sommige keurend medisch specialisten blijken standaard het hoogst toegestane bedrag te declareren. Dat mag niet, want zij mogen alleen de directe en indirecte tijd in rekening brengen die ze daadwerkelijke aan een keuring besteden. Dit meldt de NZa. 

Het kan zijn dat mensen op basis van een gezondheidsverklaring verplicht zijn om een rijbewijskeuring te ondergaan. Mensen moeten dit zelf regelen. Ook de kosten hiervoor moeten ze zelf betalen, want dit is geen verzekerde zorg. De NZa ziet dat de prijzen tussen keurend medisch specialisten sterk verschillen.

Uit meldingen blijkt dat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) mensen verwijst naar een specifieke specialist. Op het moment dat er verschillen in tarieven zijn, is het voor mensen extra belangrijk dat ze zelf kunnen kiezen door wie ze gekeurd worden.

Betalen voor bestede tijd

Er zijn keurend medisch specialisten die standaardtarieven hanteren. Iedereen moet bij hen hetzelfde bedrag betalen, ongeacht de daadwerkelijke lengte van de keuring . Dat is niet toegestaan. Een specialist mag alleen de tijd in rekening brengen die hij daadwerkelijk heeft besteed. De NZa doet momenteel onderzoek naar een aantal aanbieders van rijbewijskeuringen die zo werken.

Klachtenregeling ontbreekt

Als mensen het niet eens zijn met de inhoud van de keuring of de rekening, dan moeten zij een klacht kunnen indienen. Dat kan nu niet altijd, omdat rijbewijskeurders niet verplicht zijn om een klachtenprocedure aan te bieden. Er bestaat een uitzondering in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz) die hen hiervoor vrijpleit. Dit is in de ogen van de NZa een onwenselijke situatie. De wet zou hierop aangepast moeten worden. De Zorgautoriteit heeft dit inmiddels teruggekoppeld aan het ministerie van Volksgezondheid.

Niet iedereen die keuring ondergaat is daartoe verplicht

Door alleen mensen te keuren voor wie dat echt nodig is, voorkom je dat ze onnodig op de kosten worden gejaagd. Voor mensen met adhd is wettelijk bepaald dat zij gekeurd moeten worden, maar in de praktijk is dat niet voor alle mensen met deze diagnose nodig. Mensen die als kind met adhd zijn gediagnosticeerd, hiervoor geen medicijnen gebruiken en sinds hun 16e geen behandeling krijgen, hoeven geen medische keuring te ondergaan. De vraag die nu rest is: hoeveel mensen zijn onnodig gekeurd of worden onnodig gekeurd? De NZa roept op om te kijken of de regelingen nog actueel zijn.

Door: Nationale Zorggids