Normal_overleg__communicatie__discussie

Een subsidie van 1,3 miljoen euro wordt door het Rijk beschikbaar besteld om mensen uit de geestelijke gezondheidszorg (ggz) te begeleiden naar een betaalde baan. Dit kan via de Participatiewet of met een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV. Door deze subsidie kunnen mensen met ene lichte psychische stoornis deelnemen aan de maatschappij en hun eigen inkomen verdienen. Dit meldt Binnenlands Bestuur.

Afhankelijk van de uitvoering over het re-integratietraject kan de gemeente of de instantie subsidie aanvragen bij het UWV. De aanvraag doet de ggz-behandelaar, na overleg met de cliënt. Ook kan de cliënt voorgedragen worden door de gemeente. De ggz-behandelaar wordt dan gecontacteerd door de gemeente, waarna een procedure volgt. Het begeleidingstraject naar een baan wordt in dit geval deels door het Rijk en deels door de gemeente betaald. Als de cliënt en de ggz-behandelaar zelf de aanvraag dienen, betaalt het Rijk het traject. Dit ligt op 8.000 euro per persoon.

Begeleiding voor werkgever en werknemer

Voor het project geldt dat in principe iedereen met een wens om te werken in aanmerking komt. Daarbij geldt dat de persoon een zogenoemde ‘common mental disorder’ heeft, wat staat voor veelvoorkomende mentale aandoening. Hiervoor geldt dat de ggz-cliënt niet langer dan twee jaar in behandeling is. De cliënt krijgt een begeleider die helpt bij het zoeken, krijgen en behouden van een betaalde baan. Wanneer die baan gevonden is, blijft de begeleiding. Deze begeleiding is voor zowel de werknemer als de werkgever.

Ernstige psychiatrische stoornissen

Begeleiding naar werk werd eerder al uitgerold voor ggz-cliënten met ernstige psychische stoornissen, die langer dan twee jaar in behandeling waren. Hieruit bleek dat het een succesvolle manier was om mensen weer aan het werk te krijgen. Daarom is de begeleiding, met subsidie, nu ook opengesteld voor cliënten met een lichte psychische stoornis.

Door: Nationale Zorggids