Normal_ggz_ouderenzorg_dwangbuis_bandenfixatie

De invoering van de wet verplichte ggz, die in januari inging, zorgt voor veel werkdruk waardoor de kwaliteit van de zorg in het geding komt. Sommige geneesheerdirecteuren van ggz-instellingen overwegen zelfs op te stappen, zo meldt dagblad NRC op basis van een brief van ongeveer twintig bestuurders van ggz-instellingen aan staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid.

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) regelt de rechten van mensen die verplichte zorg krijgen omdat zij een psychische aandoening hebben. Daarbij gaat het om een psychische stoornis die leidt tot gedrag waarmee zij zichzelf of anderen ernstig hinderen of zelfs in gevaar brengen. De nieuwe wet zorgt echter voor veel extra administratie voor medewerkers in de ggz. Zij ervaren hierdoor veel werkdruk waardoor sommige hun baan hebben beëindigd.

Meer administratieve lasten zorgen voor hoge werkdruk

Een voorstel in de Tweede Kamer om de wet op een paar punten aan te passen, is volgens ggz-bestuurders niet voldoende om de problemen op te lossen. Zij schetsen in de brief de gevolgen van de administratieve lasten, zoals dat patiënten onbegrijpelijke brieven thuis krijgen over hun verplichte behandeling. Ook moeten psychiaters en geneesheerdirecteuren hierdoor meer tijd besteden aan al het papierwerk en minder aan het echte werk met patiënten.

Uitstel van behandelingen leidt tot gevaarlijke situaties

Elnathan Prinsen, voorzitter van de Nederlands Vereniging voor Psychiaters (NVvP), is van mening dat de wet niet tot minder dwang maar tot meer dwang leidt. Volgens hem is ook de positie van patiënten verwakt doordat ze alle formulieren niet begrijpen. Hiernaast merken de bestuurders dat het moeilijk is om dwangzorg bij het Openbaar Ministerie (OM) aan te vragen. Hierdoor bestaat de angst dat behandelingen moeten worden uitgesteld. Volgens Arnoud Jansen, geneesheerdirecteur van De Dimence Groep, kan dit leiden tot gevaarlijke situaties: "Wij behandelen een man die één keer per week electroshocktherapie krijgt, omdat hij anders gevaarlijk is. Zijn behandeling wordt misschien onderbroken."

Heleen Rutgers, landelijk portefeuillehouder Wet verplichte ggz bij het OM, geeft toe dat er in bepaalde regio's achterstanden zijn maar dat deze de verplichte zorg niet in de weg staan. Volgens haar worden de achterstanden nu weggewerkt. 

Door: Nationale Zorggids