PsyCorona meet psychische gesteldheid

De coronacrisis heeft op iedereen een andere invloed. Sommige mensen krijgen psychische klachten door de maatregelen, anderen hebben eigenlijk nergens last van. Met de enquête PsyCorona brengen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) wereldwijd in kaart hoe mensen zich voelen. Uit eerste resultaten blijkt dat vooral jongeren het thuiszitten als lastig ervaren. Dit meldt het NRC. 

Persoonlijkheidspsycholoog Bertus Jeronimus en zijn collega's van de RUG hebben PsyCorona opgezet: een enquête over de geestelijke gezondheid van mensen tijdens de coronacrisis. De enquête wordt door meer dan vijftigduizend mensen uit meer dan zestig landen ingevuld. De onderzoekers zijn benieuwd wat de gemoedstoestand van mensen tijdens de crisis is en of er een verband is met hun persoonlijkheid. 

PsyCorona: hoe gaan we om met de coronacrisis?

Iedereen gaat anders om met de crisis. Hoe kan dat? Dit kan deels worden verklaard door externe omstandigheden: woon je bijvoorbeeld alleen of niet? Heb je een baan of ben je die kwijt? Heb je een dierbare verloren? Persoonlijkheidskenmerken en het hebben van psychische problemen zijn ook belangrijke factoren die bepalen hoe mensen omgaan met een crisis. Volgens onderzoeker Jeronimus worden die in een crisis uitvergroot met bijvoorbeeld meer depressies en huiselijk geweld tot gevolg.

Jongeren moeite met lockdown

In PsyCorona houden de onderzoekers rekening met karakterkenmerken als extraversie, consciëntie en neuroticisme. Ze zien dat vooral jongeren meer klachten als somberheid en stress ervaren door de coronacrisis. Volgens Jeronimus kan dit worden verklaard doordat jongeren tijdens de lockdown te weinig sociale situaties op kunnen zoeken.

Een ander onderzoek van instituut Ehero in Rotterdam liet zien dat heel extraverte mensen de coronamaatregelen als negatief ervaren. Voor introverte mensen is dit juist het tegenovergestelde: zij zijn hier positief over. Dat betekent niet dat extraverte mensen psychisch meer last van hebben van de coronacrisis. Zij hebben misschien de neiging om sneller grenzen op te zoeken en zo toch sociale contacten te hebben. Heel introverte mensen houden mogelijk toch meer depressieve symptomen dan extraverte.

PsyCorona kan helpen mensen met de juiste boodschap te bereiken

Volgens Jeronimus is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in de manieren waarop mensen met de crisis omgaan. Dat gebeurt nu met PsyCorona. Op die manier kan worden voorspeld wanneer mensen maatregelen niet langer gaan opvolgen en kan de overheid zijn boodschap daarop aanpassen. 

Door: Nationale Zorggids