Normal_justitie__rechtbank

De Wet verplichte ggz (Wvggz) die op 1 januari 2020 in werking is getreden, leidt nu al tot veel onrust binnen ggz-instellingen. Met de wet moet het aantal gedwongen opnames worden teruggedrongen door zorg op maat mogelijk te maken, echter betekent dit in de praktijk dat er gevaarlijke situaties ontstaan. Mensen die gevaarlijk zijn voor zichzelf of anderen als gevolg van een psychische stoornis moeten sinds dit jaar soms in ggz-klinieken behandeld worden, waar niet dezelfde beveiliging is als in forensische zorginstellingen. Geneesheer-directeuren trekken aan de bel: de nieuwe wet zorgt structureel voor onveilige situaties. Dit meldt Trouw. 

In de praktijk gaat het om mensen die ernstige misdrijven hebben begaan die in reguliere instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) belanden. Deze mensen hebben extra beveiliging nodig, maar hierop zijn normale klinieken niet voorbereid.

Strafrechter bepaalt

Strafrechters mogen bepalen wat er met de patiënt gebeurt en kunnen zodoende reguliere ggz opleggen. Waar verplichte zorg voorheen alleen mocht bij een volledig ontoerekeningsvatbaar persoon, mag dit nu door de Wvggz in iedere strafzaak worden opgelegd. En waar voorheen deze verplichte zorg alleen in forensische ggz-instellingen verleend mocht worden, moeten reguliere zorginstellingen hun deuren nu ook voor deze doelgroep openen.

Ggz niet gericht op verminderen van recidive 

“De ggz is gericht op behandeling van een stoornis, niet op verminderen van recidive. Sommige strafrechters zien plaatsing in de ggz echter als een vervangende straf, onder het mom: ‘We kunnen deze mensen ook niet de straat op sturen’”, zegt geneesheer-directeur Claar Mooij van Lentis. Als de strafrechters eerst een goede blik op de ggz zouden werpen, zouden ze zien dat er geen plek is voor mensen die ernstige misdrijven hebben begaan. Vaak gaat het volgens psychiater Remco de Winter namelijk om mensen wiens stoornis niet behandeld kan worden. Ondertussen veroorzaken ze wel problemen en wordt de ggz het afvoerputje voor deze doelgroep, aldus De Winter.

Onvoldoende beveiliging in reguliere ggz

Volgens de Nederlandse Vereniging voor Psychiaters (NvvP) schort het in ggz-instellingen bovendien aan veiligheidsmaatregelen. In de forensische zorg kunnen personeelsleden en patiënten zich beroepen op de aanwezige extra beveiliging, maar dat is in ggz-klinieken niet zo. Als het aan de geneesheer-directeuren ligt, gaan de door de strafrechter geplaatste patiënten terug naar de forensische zorg. Via de Wvggz wordt deze zorg echter niet vergoed. Zet een ggz-instelling zo’n patiënt op de forensische afdeling, dan moet deze daar zelf de portemonnee voor trekken.

Het ministerie van Volksgezondheid onderzoekt de signalen van ggz-instellingen die zijn binnengekomen.

Door: Nationale Zorggids