Toekomstplan hervorming ggz in de maak

Een grote groep partijen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) maakt zich op voor het maken van een groots toekomstplan voor de hervorming van de ggz. Onder leiding van het Trimbos-instituut zullen zorgverzekeraars, gemeenten, patiëntenorganisaties, professionals en zorgbestuurders zich hierover buigen. Dit meldt Skipr. 

Er zijn de afgelopen jaren meerdere pogingen geweest om de ggz te veranderen, maar deze waren tevergeefs. Bestuursvoorzitter Bert van der Hoek van het Trimbos-instituut zegt dat dit komt door gefrustreerde professionals die snel weer uitstromen en doorgeslagen bureaucratie. Bestuurders in de ggz hebben bovendien geen tijd voor andere dingen dan het hoofd financieel boven water houden. “Ook is het onderlinge wantrouwen tussen de ggz-partijen groot. Het huidige systeem zit vast.” 

Door: Nationale Zorggids