Normal_normal_psycholoog_psychiater

Ggz-aanbieders willen een betere samenwerking met maatschappelijke partners om zorg op maat aan te bieden, voor iedereen die dat nodig heeft. In aanloop naar de volgende kabinetsperiode heeft de Nederlandse ggz nieuwe plannen en doelen opgesteld voor een nog betere zorg. Dit meldt de Nederlandse ggz. 

De ideeën en wensen zijn besproken met verschillende maatschappelijke partners en overheidsinstellingen en de overheid wordt opgeroepen om nieuwe regelingen in te voeren, die leiden tot betere zorg op maat en zorg op tijd.

Lokaal, regionaal en landelijk

Ongeveer twintig procent van de ggz-cliënten heeft te maken met langdurige problemen op verschillende gebieden. De Nederlandse ggz vraagt maatschappelijke partners om intensief samen te werken op lokaal niveau. Ook wil de ggz een concrete indeling voor de zorg op regionaal niveau. Er zijn nog teveel verschillen in zorgwetten tussen de regio’s en die verschillen belemmeren een goede samenwerking. Op landelijk niveau moeten hoogspecialistische centra betaald worden de functie die ze hebben op het gebied van onderzoek, opleiding en innovatie.

Er moet meer ruimte en vertrouwen worden gegeven aan de professionals in de geestelijke gezondheidszorg. De verantwoording die zij moeten afleggen moet minimaal zijn.

Ook wil de Nederlandse ggz dat er meer gelet wordt op preventie en vroege signalering van psychische aandoeningen. Voorkomen is beter dan genezen, dat vermindert de vraag naar zorg en leidt tot minder zorguitgaven.

Tot slot vraagt de ggz om een vernieuwingsagenda. De uitdagingen in de zorg vragen om een grote inzet om vernieuwingen door te voeren. Er moet gewerkt worden aan een betere samenwerking tussen maatschappelijke partners, ruimte voor professionals en inzet op vroege signalering.


Door: Nationale Zorggids