Normal_normal_psychiater_ggz_psycholoog

Om de wachtlijsten voor patiënten zo kort mogelijk te laten zijn, biedt Parnassia Groep de patiënt een alternatief zodra de Treeknorm (de maximaal aanvaardbare wachttijd) overschreven wordt. Op deze manier zorgen ze ervoor dat patiënten sneller de juiste zorg krijgen. Dit doen ze in samenwerking met andere ggz-aanbieders. Dat meldt GGZnieuws.

De nieuwe regeling is bedoeld voor mensen met veel voorkomende psychische problemen die zich nu bij Parnassia Groep aanmelden en hulp nodig hebben. Hierbij gaat het om mensen die kampen met depressie, ADHD, angst en persoonlijkheidsproblemen. Voor deze patiënten zijn de wachttijden over het algemeen te lang. Binnen I-psy en PsyQ, waar deze patiënten veelal behandeld worden, wordt al langere tijd gewerkt aan het omlaag brengen van de wachttijden. Toch lukt het niet altijd om patiënten te helpen binnen de Treeknorm van 5 weken. In dat geval krijgen patiënten die zich aanmelden voor een intakegesprek bij een onderdeel van Parnassia Groep een alternatief aangeboden. Wanneer er geen alternatief binnen de Parnassie Groep kan worden geboden, worden patiënten verwezen naar een andere zorgaanbieder. Op deze manier hoopt de ggz-instelling de wachttijden zo kort mogelijk te houden.


Door: Nationale Zorggids