Logo_igj

Relaunch Nederland, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische of andere problematiek, heeft een last onder dwangsom opgelegd gekregen. Relaunch voldoet volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) niet aan een eerder opgelegde aanwijzing om geen zorg meer te verlenen. Cliënten krijgen nog steeds zorg van de instelling, ook al verbiedt de IGJ dat sinds januari. Bovendien voldoet de organisatie niet aan veel andere eisen over de kwaliteit en de veiligheid van zorg. Dit meldt IGJ. 

In november 2020 constateerde de inspectie grote tekortkomingen in de zorg die Relaunch bood. Het ging toen al over ontbrekende deskundigheid van de bestuurder, die ook de enige zorgverlener is. Daarnaast konden cliënten risico’s lopen door hun verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. In hun zorgdossiers stond daar nauwelijks iets over. Verder werden de wettelijke vertegenwoordigers van de cliënten niet bij de zorg betrokken. De bestuurder/zorgverlener besprak de zorg alleen met zijn cliënten.

Cliënten overdragen

In januari dit jaar gaf de inspectie een aanwijzing. Relaunch moest alle cliënten overdragen aan een of meerdere zorgorganisaties en mocht geen cliënten meer aannemen totdat de IGJ oordeelde dat Relaunch aan de norm voor goede en veilige zorg voldeed.

Relaunch zou alle cliënten - te laat en onzorgvuldig - hebben overgedragen, maar nu blijkt dat de organisatie toch weer zorg biedt aan een cliënt. Ook zijn andere tekortkomingen nog steeds niet opgelost. Relaunch betwist het oordeel van de inspectie en wil in de toekomst zorg blijven aanbieden.

Last onder dwangsom

Gezien de ernst van de situatie legt de inspectie nu een last onder dwangsom op. De dwangsom is 5.000 euro voor elke overtreding van de aanwijzing, met een maximum van 25.000 euro. Relaunch moest uiterlijk op vrijdag 25 juni aan alle eisen voldoen. De inspectie toetst dat binnenkort. Als Relaunch aan de eisen voldoet, hoeft het de dwangsom niet te betalen. Anders begint de inspectie met het innen van de dwangsom.

Door: Nationale Zorggids