Normal_gesprek__praten__jeugd_

Op 21 september 2021 is ggz-aanbieder Stepwork Transgenderzorg failliet verklaar. De rechtbank heeft een curator aangesteld. Namens de zorgverzekeraars ondersteunen Zilveren Kruis en VGZ de curator waar mogelijk. Allereerst bij de voortgang van zorg aan mensen in behandeling. Het is inmiddels gelukt personeel beschikbaar te hebben om in ieder geval de geplande afspraken tot eind oktober te laten doorgaan. Dat gaat om afspraken voor ongeveer tachtig mensen, meldt VGZ in een persbericht. 

De curator is bezig volledig inzicht te krijgen in de wachtlijst, waarvan inmiddels zeker is dat daar 475 mensen op staan. Daarnaast zijn er achthonderd mensen die zich in het verleden aangemeld hebben. Betrokkenen hebben echter niet de volledige aanvraag gedaan en papieren opgestuurd. Komende tijd wordt onderzocht of deze mensen mogelijk voor een andere zorgaanbieder hebben gekozen, zodat zeker is dat niemand tussen wal en schip valt.

Overname

Het is nog niet bekend of Stepwork wordt overgenomen of dat patiënten herplaatst moeten worden. De komende twee weken komt hier meer duidelijkheid over, zegt VGZ. Bij herplaatsing is de inzet om in afstemming met andere aanbieders van transgenderzorg te zorgen dat rekening gehouden wordt met nood en de datum van inschrijving bij Stepwork.

Nauw overleg

VGZ en Zilveren Kruis zijn en blijven namens alle zorgverzekeraars in nauw overleg met de curator. Daarnaast is er regelmatig overleg met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), patiëntenorganisatie Transvisie, de Kwartiermaker Transgenderzorg en het ministerie van Volksgezondheid over de te nemen stappen.

Door: Nationale Zorggids