Normal_gezondheidszorg__financieel_resultaat__zorg

Het resultaat voor belastingen van de vier grootste zorgsectoren samen nam in 2021 ten opzichte van een jaar eerder met 12 procent toe. Dat komt neer op een toename van 152 miljoen euro. In de geestelijke gezondheidszorg steeg het resultaat naar verhouding het meest, in de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen was er juist sprake van een daling. Dit meldt het CBS.

Van de vier grootste zorgsectoren (ziekenhuizen, ggz-instellingen, aanbieders van gehandicaptenzorg, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen) nam in ziekenhuizen het resultaat voor belastingen in 2021 toe naar 501 miljoen euro (+19 procent). Het resultaat van universitair medische centra (umc’s) nam in 2021 toe met 46 procent - een doorbreking van de vier opeenvolgende dalingen vanaf 2017. Het resultaat van algemene ziekenhuizen nam in 2021 toe met 14 procent tot 380 miljoen euro.

Resultaat ggz

In de geestelijke gezondheidszorg steeg het resultaat van 81 miljoen euro in 2020 naar 173 miljoen euro in 2021 (+114 procent). Dit is het hoogst behaalde resultaat voor de geestelijke gezondheidszorg sinds 2015. Net als in 2019, is de stijging van het resultaat in de geestelijke gezondheidszorg deels toe te schrijven aan de verkoop van vastgoed.

Het resultaat van aanbieders van gehandicaptenzorg nam toe met 18 miljoen euro (+7 procent) tot 274 miljoen euro, terwijl het resultaat van verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen juist daalde met 39 miljoen euro (-7 procent) tot 495 miljoen euro. In vergelijking met 2019, het laatste jaar vóór de coronacrisis, ligt het resultaat van alle vier sectoren in 2021 hoger.

Door: Nationale Zorggids