Alcoholgebruik onder volwassenen sinds 2020 gestabiliseerd

Het alcoholgebruik van Nederlanders is tussen 2014 en 2020 gedaald. De afgelopen twee jaar is het gebruik echter gestabiliseerd. Dit meldt het Trimbos-instituut.

Uit onderzoek van Trimbos blijkt dat bijna 80 procent van de volwassenen weleens alcohol drinkt. 43,5 procent van de volwassen Nederlandse bevolking drinkt geen of niet meer dan één glas alcohol per dag. Het aandeel Nederlanders dat zich aan dit advies van de Gezondheidsraad houdt, is tussen 2014 en 2020 toegenomen. Sinds 2020 is het alcohol gebruik gelijk gebleven.

Riskante alcoholgebruik

Ruim 13 procent van de Nederlanders drinkt riskant. Dit houdt in dat zij sociale, mentale of lichamelijke klachten hebben door overmatig alcoholgebruik. Dit zijn meestal mannen, jongvolwassenen en hoogopgeleide mensen. In 2020 waren er minder riskante drinkers dan voorheen, maar in 2022 stond het aantal Nederlanders dat riskant drinkt op het niveau van 2016.

5,4 procent van de volwassen Nederlanders heeft alcoholstoornis

In sommige gevallen hebben riskante drinkers een alcoholstoornis zoals deze in het DSM staat. Een alcoholstoornis veroorzaakt onder meer controleverlies en een verhoogd risico op angststoornissen. 5,4 procent van de volwassenen heeft deze stoornis. In de afgelopen 12 jaar is hier nauwelijks een toename van waargenomen.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky