Kwetsbare groepen ervaren impact coronapandemie op gezondheid verschillend

De impact van de coronapandemie en de maatregelen op hun gezondheid wordt door (groepen) kwetsbaren verschillend ervaren. Denk aan daklozen, personen met verward gedrag en zorgmijders die niet vanzelfsprekend de zorg en/of hulp krijgen die zij nodig hebben. Er zijn ook verschillende ervaringen als het gaat om de vraag of de geboden zorg die zij kregen voldoende was. Dit meldt het RIVM.

De nieuwe monitor OGGZ (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) COVID-19 van onder meer GGD GHOR en het RIVM wil inzicht krijgen in de impact van de coronacrisis op de gezondheid, het welzijn en zorg- en ondersteuningsbehoeften van de meest kwetsbare inwoners van Nederland. De monitor maakte de kwetsbare positie van Midden- en Oost-Europese werknemers, ongedocumenteerden, statushouders en vluchtelingen tijdens de pandemie goed zichtbaar. Zo zeiden sommige mensen uit deze doelgroep dat ze hun inkomsten en huisvesting verloren. Daarnaast waren er problemen op het gebied van verslaving, psychische en lichamelijke kwetsbaarheid.

Veranderde beschikbaarheid van zorg 

Uit de ervaringsverhalen blijkt ook dat de kwetsbare groep mensen de gevolgen ondervonden van de veranderde inrichting van de zorg tijdens de coronapandemie. Ook voor hen veranderde de beschikbaarheid van en toegankelijkheid tot hulp en zorg. Bij vijf zorgbehoevende personen, onder wie kwetsbare ouderen en mensen met een lichtverstandelijke of lichamelijke beperking, werd de zorg tijdelijk afgeschaald of gestopt. Stress- en angstklachten namen hierdoor toe.

Meer rust en aandacht tijdens lockdowns

Personen met minder behoefte aan de hulpverlening voelden juist mentale rust en ruimte. Doordat de hele samenleving tijdelijk in sociale isolatie werd gedwongen, voelden sommigen zich juist minder uitgesloten. Dakloze personen kregen te maken met meer zorg, aandacht en opvang. Dit werd over het algemeen als zeer prettig ervaren.

Door: Nationale Zorggids