Inkomensongelijkheid werkt ook door tijdens behandeltraject ggz

Mensen met een lager inkomen boeken minder gezondheidswinst na een eerste behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) dan mensen met een hoger inkomen. Volgens onderzoekers van het Erasmus MC en de Erasmus School of Economics toont dit aan dat inkomensongelijkheid ook tijdens het behandeltraject doorwerkt. Dit meldt EUR. 

Ook laat onderzoek zien dat mensen met een lager inkomen vaak ernstigere psychische stoornissen hebben dan mensen met een hoger inkomen. Hun functioneren verbetert tijdens de behandeling minder vaak, ook als er rekening is gehouden met de diagnose en ernst van de aandoening. Uitgedrukt in percentages is de inkomensongelijkheid duidelijk te zien: uit de hoogste inkomensgroep ervaart 43 procent van de patiënten een betere psychische gezondheid na de eerste behandelingen, ten opzichte van 26 procent van de patiënten in de lage inkomensgroepen. 

Door: Nationale Zorggids