Antidepressiva en therapie even effectieve behandelingen van depressie

Nieuw Nederlands onderzoek toont aan dat een behandeling met antidepressiva tegen een depressie even effectief is als therapie zonder medicatie. De kans op verbetering is bij beiden vergelijkbaar, ongeacht de ernst van de klachten aan de start van de behandeling. Dit meldt het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Of een patiënt antidepressiva of een niet-medicamenteuze behandeling ondergaat, hangt af van de persoonlijke keuze die een patiënt samen met zijn behandelaar maakt. Een weloverwogen keuze zou gemaakt kunnen worden door meer bekendheid te hebben over prognoses bij de twee behandelingen.

Vergelijkbare effectiviteit

Hoewel sommige studies suggereren dat ernstige depressieklachten juist pillen of therapie behoeven, toont nieuw onderzoek van de Vrije Universiteit juist aan dat de effectiviteitskansen bij beiden vergelijkbaar zijn. Er is volgens hen geen samenhang tussen de ernst van de klachten en de kans op een groter behandeling succes door praten of juist pillen.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky