Logo_jogg

De gemeente Arnhem wil het aantal kinderen en jongeren van 0 tot 19 jaar met overgewicht in Arnhem minimaal stabiliseren en zo mogelijk verminderen. Daartoe wordt in elk geval drie jaar – samen met regiogemeenten en de provincie Gelderland – geïnvesteerd in het programma Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Voor het programma is een bedrag van 8,5 ton beschikbaar, waarvan de gemeente Arnhem ruim 200.000 euro bijdraagt, zo meldt de gemeente Arnhem.

Volgens wethouder Henk Kok is overgewicht een probleem in de gemeente. 'Bijna tweederde van alle kinderen met overgewicht krijgt op latere leeftijd te maken met ziektes, zoals hart- en vaatziekten, diabetes en verschillende vormen van kanker. Van alle Nederlandse kinderen en jongeren tussen 2 en 25 jaar had 15 procent in 2010/2012 overgewicht. En de jeugd in de regio Arnhem vormt – helaas – geen uitzondering.' Uit onderzoekscijfers van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) in 2013 is gebleken dat 9,5 procent van de Arnhemse kleuters en 19,4 procent van de 13/14-jarigen kampt met overgewicht. Kok: 'Wij willen dat kinderen en jongeren met overgewicht hun leefstijl veranderen, zodat overgewicht blijvend afneemt. Daarom worden we JOGG-gemeente.'

De JOGG-aanpak richt zich op wijken waar het percentage overgewicht onder jongeren (0-19 jaar) het hoogst is. Onder de paraplu van de gemeente werken publieke en private partijen, zoals scholen, sportclubs, huisartsen, buurtsupers en woningbouwverenigingen samen. Die samenwerking leidt tot betere sport-, beweeg- en speelfaciliteiten en voor meer aandacht voor voeding en beweging. Want gezond eten en drinken, dagelijks bewegen en sporten moet de gewoonste zaak van de wereld worden, aldus de gemeente Arnhem.

© Nationale Zorggids