Logo_cbs_logo_centraal_bureau_voor_de_statistiek

In 2015 woonden er in Nederland meer kinderen in bijstandsgezinnen dan een jaar eerder. Het gaat om een stijging van 1,3 procent. Het aantal bijstandsgezinnen met een of meer kinderen is in die periode ongeveer gelijk gebleven, gemiddeld zijn ze dus kinderrijker geworden. Deze ontwikkeling is vooral toe te schrijven aan de toename van het aantal kinderen van Syrische herkomst. Dit meldt CBS.

Het aantal kinderen in bijstandsgezinnen nam in alle herkomstgroeperingen af, behalve in de groep overige niet-westerse landen. In die herkomstgroep steeg het aantal naar 69.000, een toename van ruim 8.300 kinderen. Het overgrote deel van deze toename (7.000) bestond uit Syrische kinderen. Eerder meldde het CBS dat er in 2015 per saldo ruim 10.000 bijstandsontvangers bij kwamen die waren geboren in Syrië. Asielzoekers kunnen een beroep doen op de bijstand vanaf het moment dat ze een verblijfsvergunning krijgen.

Hoewel het aantal kinderen in bijstandsgezinnen is toegenomen, is het aantal gezinnen dat bijstand ontvangt ongeveer gelijk gebleven. Gemiddeld zijn er dus meer kinderen per gezin. In bijstandsgezinnen van Marokkaanse herkomst en die uit de herkomstgroep overige niet-westerse landen is het aantal kinderen hoger dan gemiddeld.

Van de bijstandsgezinnen met vier kinderen is 41 procent afkomstig uit deze laatste groep, bij vijf kinderen is dat 55 procent. Van de 226.000 kinderen in bijstandsgezinnen wonen er bijna 18.000 in een gezin met vier of vijf kinderen uit deze herkomstgroep, dat is bijna 8 procent van alle kinderen in de bijstand. De gemeenten Rotterdam, Heerlen, Amsterdam, Groningen en Den Haag hadden eind 2015 de hoogste percentages kinderen in een bijstandsgezin binnen hun grenzen. Zo leefde 18 procent van alle kinderen in Rotterdam in een bijstandsgezin.

Door: Redactie Nationale Zorggids