Normal_kinderen_gamen

Kinderen die gamen zijn niet per definitie slechter in sociale vaardigheden als luisteren en het gesprek aangaan met anderen dan niet-gamende kinderen dat zijn. Dit blijkt uit Noors onderzoek onder negenhonderd zesjarigen tot hun twaalfde levensjaar. Een relatief jonge doelgroep, erkennen de onderzoekers. Dit meldt de Volkskrant. 

Toen de kinderen nog 6 jaar oud waren, lieten de onderzoekers hun ouders vragenlijsten invullen over het gamegedrag van hun kinderen. Later mochten ze zelf vragen op de lijst beantwoorden. Ook werden leraren tussentijds gevraagd om enquêtes in te vullen over het sociale gedrag van de onderzochte kinderen op school. Conclusie: een gamend kind betekent niet meteen een minder sociaal vaardig kind.

Een kanttekening van de onderzoekers is dat ze bij meisjes die veel gameden wel een afname in sociale vaardigheden zagen tussen 10- en 12-jarige leeftijd. De mogelijke verklaring hiervoor is dat meisjes die gamen, minder meiden tegenkomen met diezelfde interesse. Voor jongens is dat anders. Zij kunnen vaak met hun vrienden praten over een spel. 

Door: Nationale Zorggids