Normal_normal_jongen_tiener_puber

Jonge slachtoffers van seksuele uitbuiting in Nederland raken steeds meer uit beeld. Tegelijkertijd blijft een gecoördineerde aanpak uit. Het is onduidelijk of de plannen die de regering tot nu toe heeft gepresenteerd tot de noodzakelijke verbeteringen in de aanpak van mensenhandel leiden. Hierdoor komt de bescherming van en ondersteuning aan slachtoffers mensenhandel in gevaar. Dit meldt Nationaal Rapporteur op basis van de Slachtoffermonitor mensenhandel 2014-2018.

Het aantal geregistreerde slachtoffers van mensenhandel is de afgelopen jaren bijna gehalveerd. Waar het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel  (CoMensha) in 2014 nog 1.25 meldingen ontving, is dit in 2018 gedaald naar 668 meldingen. De daling wordt veroorzaakt doordat niet-opsporingsinstanties, zoals hulpverleningsinstanties, veel minder melden omdat zij vanwege privacywetgeving niet zonder expliciete toestemming van het slachtoffer gegevens mogen delen voor registratie.

Jonge slachtoffers seksuele uitbuiting buiten beeld

Vooral het zicht op slachtoffers van binnenlandse seksuele uitbuiting is in 2018 dramatisch afgenomen. Er zijn naar schatting jaarlijks 3.000 Nederlandse slachtoffers van seksuele uitbuiting, waaronder zo’n 1.300 minderjarigen. In 2018 zijn er slechts 132 Nederlandse slachtoffers van seksuele uitbuiting gemeld, waarvan nog maar 29 minderjarigen. Dat wil zeggen dat nog maar zo’n 2 tot 3 procent van deze Nederlandse minderjarige slachtoffers in beeld is.

Gebrek aan coördinatie en monitoring

In het overheidsprogramma Samen tegen mensenhandel zijn in november 2018 veel maatregelen aangekondigd om de aanpak van mensenhandel te verbeteren. Het programma past volgens Nationaal Rapporteur Herman Bolhaar bij de verplichting die Nederland heeft om een ernstig delict als mensenhandel aan te pakken, maar hij is ook kritisch: "De aanpak van mensenhandel heeft een structurele, gecoördineerde en resultaatgerichte uitvoering nodig. Het ontbreekt hier niet aan woorden, maar aan daden."

Bolhaar pleit dan ook voor veel stevigere coördinatie en monitoring op de resultaten van de aanpak van mensenhandel, in nauw contact met de uitvoering. "Professionals moeten in staat worden gesteld om het probleem daadwerkelijk te kunnen aanpakken."

Door: Nationale Zorggids