Staatssecretaris: in mei meer duidelijk voor ouders in toeslagenaffaire

Aan het herstel rondom de kinderopvangtoeslagenaffaire is de afgelopen weken hard doorgewerkt. De opbouw van de herstelorganisatie, het opstellen van de noodzakelijke wete en regelgeving en de contacten met getroffen ouders gaan ondanks de coronacrisis gewoon door. In een brief aan de Tweede Kamer meldt staatssecretaris Van Huffelen de gezette stappen en zet ze uiteen aan wat er nog gaat gebeuren. Dit meldt Rijksoverheid

In de Voorjaarsnota is voor het herstel bij de kinderopvangtoeslag en uitvoering daarvan over drie jaar verspreid 500 miljoen euro gereserveerd. Daarvan is 110 miljoen bestemd voor de uitvoering van het herstel.
 
Een speciaal crisisteam zorgt nu voor de opbouw van de herstelorganisatie waar straks 500 mensen aan de slag gaan om getroffen ouders duidelijkheid te geven over hun situatie en te zorgen voor herstel en compensatie. Er zijn inmiddels 200 mensen aangetrokken.  
 

Aanpak per groep gedupeerde ouders

Potentieel komen ruim 20.000 ouders in aanmerking voor herstel. Zij zijn in drie groepen verdeeld:
  • ouders die onderdeel waren van een onderzoek naar fraude (CAF 11 of daarmee vergelijkbaar)
  • mensen die te lijden hebben gehad onder de hardheid van de regelgeving
  • mensen die opzet of grove schuld is verweten
 
Inmiddels hebben bijna alle 300 CAF-11 ouders hun compensatie (gemiddeld bijna 15.000 euro) ontvangen. Van ruim 20 ouders is de compensatie afgewezen; een commissie van onafhankelijke deskundigen heeft geoordeeld dat zij er geen recht op hebben. Geen van deze ouders heeft bezwaar aangetekend tegen deze beslissing.
 

CAF-zaken

Naar verwachting zijn in mei de beoordelingen afgerond of een CAF-zaak vergelijkbaar is met CAF 11. De betrokken ouders worden daarover dan geïnformeerd. Daarna start de individuele behandeling. Een persoonlijk contactpersoon neemt daarover contact met hen op.
 
Voor de ouders die gedupeerd zijn door de hardheid van het systeem starten de voorbereidingen in mei. Dat gebeurt op volgorde van aanmelding waarbij voor schrijnende gevallen een uitzondering wordt gemaakt. De behandeling van de dossiers van ouders die opzet of grove schuld (OG/S) is verweten, begint ook voor de zomer.  
 
De uitvoering van de aangekondigde maatregelen vraagt om aangepaste wet-en regelgeving. Het streven is om dat traject in juli af te ronden.
 

Contact met gedupeerde ouders via loket en webinar

In de komende tijd openen er digitale, en als het weer mogelijk is, fysieke loketten waar ouders met hun vragen terecht kunnen. Webinars zijn een andere manier waarop de Belastingdienst Toeslagen de komende tijd in contact blijft treden met ouders nu bijeenkomsten op locatie geen optie zijn. Daarnaast blijft het serviceteam Gedupeerden Kinderopvangtoeslag bereikbaar voor getroffen ouders met vragen. Ook ouders die vinden dat zij in aanmerkingen komen voor een van de regelingen kunnen daar terecht.
 
Een aantal commissies gaat de Belastingdienst/Toeslagen van advies voorzien. Zo is de Bestuurlijke Adviesraad in het leven geroepen met experts van verschillende disciplines die de Herstelorganisatie adviseren. Een ouder- en een kindpanel met getroffen ouders en kinderen gaat vanaf mei ook meekijken. Daarnaast zijn er commissies met een besluitvormende rol bij de uitvoering van regelingen zoals de  Commissie van Wijzen (onafhankelijke deskundigen), de Bezwaarschriftenadviescommissie en de Commissie Aanvullende Schadevergoeding Werkelijke Schade.  
 

Aanpassing toeslagenstelsel kinderopvangtoeslag

Daarnaast wordt wetgeving voorbereid om de rechtsbescherming van de ouders te verbeteren en het toeslagensysteem beter en menselijker te maken. Daarmee moeten hoge terugvorderingen zoveel mogelijk worden voorkomen.
 
Door: Nationale Zorggids