Gezondheid jongeren verbeterd

De mentale gezondheid van kinderen van 11, 13 en 15 jaar is de afgelopen jaren verbeterd. Daarmee is Nederland naast Spanje en Kroatië één van de drie landen waarbij dit het geval is. Dit blijkt uit het internationale onderzoek 'Health Behaviour in School-aged Children', dat in Nederland is uitgevoerd door de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en het Sociaal Cultureel Planbureau. Dit meldt RTL Nieuws. 

In 26 landen, waaronder veel andere Europese landen en Canada, is het welzijn van kinderen van deze leeftijd juist minder geworden, zo blijkt uit het onderzoek. Het onderzoek wordt elke vier jaar gehouden.

Jongeren kunnen goed praten met ouders en worden minder gepest

De onderzoekers denken dat de gelijkwaardige relatie van Nederlandse kinderen met hun ouders zorgt voor een goede mentale gesteldheid. Ze geven aan dat kinderen makkelijker met hun ouders kunnen praten omdat er minder hiërarchie is. Hierdoor ervaren ze steun en voelen ze zich serieus genomen. In andere landen wordt dit veel minder gezien. Ook worden sinds de vorige meting minder kinderen gepest: dit percentage is met bijna de helft gedaald. 

Meer schooldruk, minder beweging en alcohol

Uit het onderzoek bleek dat, hoewel Nederlandse jongeren over het algemeen gelukkig zijn, er nog meer  gezondheidswinst te behalen is. Zo is de werkdruk vanuit school hoger geworden en deze focus op presteren kan leiden tot meer emotionele problemen. Ook bewegen Nederlandse jongeren minder vaak in vergelijking met jongeren uit andere Europese landen en uit Canada. Alcoholgebruik onder 15-jarigen blijkt een aandachtspunt. 

Meer informatie over het onderzoek is hier te vinden. 

Door: Nationale Zorggids