Gemeenten krijgen steunpakket voor jeugdzorg en Wmo

Een steunpakket van ruim 566 miljoen euro wordt door het kabinet aan gemeenten beloofd om zo de kosten voor jeugdzorg en andere sociale domeinen te bekostigen. Gemeenten missen door de coronacrisis inkomsten uit bijvoorbeeld toeristenbelasting en parkeerkosten. Zo ontstaat een financieel tekort terwijl de kosten voor jeugdzorg, thuiszorg en andere diensten wel door blijven gaan. Dit meldt Algemeen Dagblad.

Gemeenten maken hoge kosten voor het sociale domein. Die kosten lopen ondanks de coronacrisis gewoon door, ook al ontvangt de betreffende gemeente tijdelijk minder inkomsten uit belastingen. Gezien burgers worden opgeroepen thuis te blijven, verdwijnen inkomsten uit toerisme en parkeergelden. Het steunpakket van het kabinet moet gemeenten ruimte bieden om hun zorg voort te zetten en daar financiële ondersteuning bij te krijgen.

Tijdens geen abonnementstarief geïnd

Gemeenten zijn vanaf 2015, na de decentralisatie, verantwoordelijk voor de uitvoering en het betalen van het sociale domein. Daaronder valt onder andere jeugdzorg, thuiszorg en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor de Wmo betalen mensen die hiervan gebruik maken vanaf 2020 een maandelijks abonnementstarief, in plaats van de inkomensafhankelijke bijdrage die voorheen gold. Om burgers te ontzien tijdens de coronacrisis, wordt dit abonnementstarief tijdelijk niet geïnd. Gemeenten verliezen daardoor veel geld. Het steunpakket van het kabinet is dan ook erg welkom bij gemeenten.

Door: Nationale Zorggids