StotterFonds: 'Dare to be y-y-y-you!' Wereldstotterdag 2020
Dit jaar zet het StotterFonds zich tijdens de campagne rond WereldStotterdag in voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Deze bijzondere dag wordt aangekondigd met de slogan DARE TO BE Y-Y-Y-YOU. Jezelf durven zijn als tiener is een hele kunst en dat geldt nog eens extra voor jongeren die stotteren. Om jongeren aan te moedigen te zeggen wat ze denken, willen en voelen heeft het StotterFonds 7 tips geformuleerd en die in de vorm van een boekenlegger vormgegeven. Dit meldt het Stotterfonds.

Tijdens de campagne zal de boekenlegger via de stottertherapeuten onder de jongeren worden verspreid. Er is ook weer een poster gemaakt, die gebruikt kan worden om zo veel mogelijk mensen op de hoogte te brengen van de impact die stotteren kan hebben op een leven en hoe daarmee kan worden omgegaan. Boekenlegger en poster zijn tegen verzendkosten te bestellen in de webshop van het StotterFonds (www.stotteren.nl).

Stottertherapie op school

Aan de stottertherapeuten zal worden gevraagd extra stil te staan bij het ondersteunen van hun cliënten binnen de schoolsetting. Hierbij kan gedacht worden aan voorlichting geven op scholen, gesprekken plannen met mentoren om afspraken te maken over onder andere mondelinge toetsen, maar bovenal in gesprek te gaan met de jongere over wat  hij/zij op school nodig heeft.

Dare to be you

Ook wil het StotterFonds graag aandacht vestigen op het positieve effect van groepstherapie voor deze leeftijdsfase. Door ervaringen te delen met leeftijdgenoten gaan ze onder andere de eigen situatie vaak anders onder ogen zien, leren ze relativeren, kunnen ze hun spreken oefenen in een veilige omgeving en elkaar tot steun zijn.

Door: Nationale Zorggids