Jongeren maken zich zorgen over toekomst jeugdzorg na kabinetsval

De val van het kabinet en de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen hebben grote gevolgen voor de toekomst van de ruim 3,3 miljoen kinderen onder de 18 jaar in Nederland. Ruim duizend jongeren hebben in een UNICEF-peiling hierover hun zorgen geuit, meldt UNICEF Nederland. 

Jongeren geven aan bang te zijn voor stilstand met name op de thema’s onderwijs, armoede, jeugdzorg en klimaat. Ze hebben een beetje of geen vertrouwen dat politieke partijen genoeg denken aan wat voor hen belangrijk is. “Dat is zorgelijk. Jongeren herkennen zich niet in het beleid en de gevoerde discussies in de Tweede Kamer, terwijl 75 procent van de jongeren in de peiling aangeeft dat politieke partijen aandacht en plannen moeten hebben voor hun toekomst”, zegt Sacha Bökkerink, hoofd Pleit & programma's bij UNICEF Nederland.

Kinderen centraal stellen

UNICEF ziet dit signaal van jongeren al langer terugkomen. In een recent uitgevoerd onderzoek geven jongeren aan dat ze weinig invloed kunnen uitoefenen op verschillende onderwerpen die hen aangaan en dat ze bang zijn voor de gevolgen. UNICEF roept politieke partijen op om kinderen centraal te stellen bij het opstellen van de verkiezingsprogramma's. Alleen dan krijgen kinderen en jongeren weer vertrouwen in de politiek en in hun toekomst. Het Kinderrechtenverdrag geeft hier duidelijke richtlijnen voor.

Door: Nationale Zorggids