Normal_copyright_stockfreeimages_kinderziekte_ziek_knuffel_

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) is de richtlijn 'Koorts in de tweede lijn bij kinderen van 0-16 jaar' ontwikkeld. Deze richtlijn dient ter ondersteuning in de tweedelijnszorg bij de beoordeling en eerste behandeling van kinderen met koorts. Dat meldt Artsennet.

Met de richtlijn kan enerzijds een ernstige infectie vroegtijdig worden herkend en anderzijds overdiagnostiek worden voorkomen. De richtlijn is tot stand gekomen met behulp van financiering vanuit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). De definitieve versie is nu beschikbaar op de website van het NVK.

© Nationale Zorggids