Normal_normal_moeder_zoon_kind_familie_gezin

De Katholieke Universiteit Leuven is in samenwerking met de Rijksuniversiteit van Groningen een project gestart waarbij jonge kinderen met een grote ontwikkelingsvertraging gedurende 2 jaar worden gevolgd. Op deze manier willen de onderzoekers meer inzicht creëren in de globale kindontwikkeling en de effecten van directe omgevingsinvloeden. Dit meldt vakblad Vroeg. 

Het OJKO-project wordt uitgevoerd door de Onderzoekseenheid Gezins-en Orthopedagogiek van de KU Leuven. Gedurende een periode van 2 jaar wordt de halfjaarlijkse kindontwikkeling in beeld gebracht. De onderzoekers willen zo meer inzicht krijgen in het ontwikkelingsverloop van kinderen met een grote ontwikkelingsvertraging. Belangrijke mijlpalen in de ontwikkeling zullen ook geanalyseerd worden zodat ouders en hulpverleners deze informatie kunnen gebruiken in de toekomst.

Halfjaarlijks wordt er niet alleen vastgelegd hoe het kind zich globaal ontwikkeld heeft, maar ook komen de motorische, sociaal-emotionele en communicatieve ontwikkelingen aan bod. De effecten van omgevingsinvloeden zoals gezinsfactoren, hulpverlening en therapieën zullen ook onder de loep genomen worden. De instapperiode van het onderzoek loopt tot december 2014. Kinderen die lijden aan een grote ontwikkelingsvertraging en tussen 6 en 24 maanden oud zijn kunnen deelnemen aan het onderzoek.

© Nationale Zorggids