Normal_kindermisbruik__kinderporno__kind__baby__handen__moeder__ouders__geboorte

De communicatie tussen ouders en kinderen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen kan sterk verbeteren door het imiteren ('spiegelen') van houding, mimiek, bewegingen en geluidjes. Dat meldt het vakblad Vroeg, waarin een methodiek wordt belicht als oplossing voor de vaak moeizame communicatie met meervoudig beperkte kinderen.

Het gedetailleerd observeren van het kind en vervolgens het nadoen van gezichtsuitdrukkingen en geluiden dient met herhaling en met voldoende aandacht te worden gedaan. Op kinderdagcentrum Lombardijen van ASVZ werd het spiegelen bij een aantal kinderen uitgeprobeerd. De betrokken begeleiders en logopedist noemden het moment waarop een kind doorkrijgt dat zijn gedrag gespiegeld wordt onbetaalbaar. Na de eerste verbazing bleken de kinderen merkbaar enthousiast te worden en gingen ze meer bewegen en geluiden maken. Bij alle betrokken kinderen werd vooruitgang gemerkt in de vertrouwensrelatie en de communicatie.

De communicatie met meervoudig beperkte kinderen is vaak moeizaam omdat ze minder mogelijkheden hebben om zich te uiten. Vaak merken ze de acties en reacties van hun ouders niet goed op of reageren vertraagd. Als gevolg van de belemmerde communicatieve ontwikkeling worden deze kinderen soms heel stil of gaan juist gedrag vertonen waarop hun ouders wel moeten reageren, zoals gillen, niet slapen, niet eten, braken of zelfverwonding.

© Nationale Zorggids