Echografie

Het succes van een sterilisatiebehandeling bij vrouwen kan in veel gevallen met een echo worden bepaald. “Dit is veel eenvoudiger en minder schadelijk dan een röntgenfoto,” concludeert gynaecoloog Veersema in zijn promotie-onderzoek. Vrijwel alle klinieken in Nederland werken inmiddels met echografie om het succes van sterilisatie te bepalen. Dit meldt het VUmc. 

Dit blijkt uit onderzoek van gynaecoloog bij het St. Antonius Ziekenhuis Sebastiaan Veersema waarop hij op 5 juni bij VUmc promoveert. 
 
Bij ongeveer veertig procent van de tienduizend vrouwen die jaarlijks in Nederland worden gesteriliseerd wordt dit gedaan door middel van de zogeheten Essure-methode. Hierbij worden via de vagina veertjes in de eileiders geplaatst, die vervolgens dichtgroeien. 
 
Echografie
Sebastiaan Veersema onderzocht of echografie in plaats van een röntgenfoto kan worden gebruikt om drie maanden na de behandeling te bepalen of de sterilisatie succesvol is. Veersema: “Het blijkt dat in 85% kan worden volstaan met een echo. Een röntgenfoto is alleen nog vereist bij vrouwen bij wie de echo geen uitsluitsel geeft.” Door de resultaten van dit onderzoek maken vrijwel alle klinieken in Nederland inmiddels gebruik van echografie om het succes van sterilisaties te bepalen.
 
Complicaties tijdens zwangerschap
Wanneer de veertjes niet goed worden geplaatst kan een vrouw alsnog zwanger worden. Veersema onderzocht vrouwen met zo’n zwangerschap als gevolg van een mislukte sterilisatie. “Deze vrouwen lijken geen verhoogd risico op complicaties tijdens de zwangerschap te hebben.” 
 
Meer succes bij ivf
Bij sommige vrouwen zorgt een vloeistof uit de eileider er voor dat er zich geen bevruchte eicel in de baarmoeder kan nestelen tijdens een ivf-behandeling. Veersema: “Een Essure-behandeling bij deze vrouwen zorgt ervoor dat het succes percentage bij ivf-behandelingen stijgt, doordat deze vloeistof niet meer in de baarmoeder kan komen. De komende jaren wordt hiernaar verder onderzoek gedaan bij VUmc.”
 
© Nationale Zorggids