Normal_rss_entry-63157

Nederlandse adoptiebemiddelaars willen woensdag nog niet inhoudelijk reageren op het adviesrapport om te stoppen met de adoptie van kinderen uit het buitenland. Zij hebben meer tijd nodig om het advies "zorgvuldig te lezen, te beoordelen en hun reactie aan de minister te overhandigen", aldus Vergunninghouders Adoptie woensdag.

De adoptieorganisaties wijzen er wel op dat er wereldwijd nog steeds veel te veel kinderen opgroeien zonder ouders. "Volgens het Verdrag van de Rechten van het Kind en het Haags Adoptieverdrag is het een fundamenteel recht van kinderen om de kans te krijgen op te groeien in een gezin met wie het een permanente juridische band heeft. Nederland is partij in deze verdragen waarin dit standpunt is vastgelegd vanuit het belang van het kind", stellen de organisaties.

Ook stellen de adoptiebemiddelaars dat het aantal ouders dat open staat of kan staan voor de opname van een geadopteerd kind steeds verder afneemt, terwijl het aantal kinderen dat moet opgroeien in gezinsvervangende situaties alleen maar toeneemt.

De verklaring van Vergunninghouders Adoptie is opgesteld namens Vereniging Wereldkinderen, Stichting Kind en Toekomst, de Nederlandse Adoptie Stichting, Meiling en Adoptiestichting A New Way. Wanneer zij met een nadere inhoudelijke reactie komen is nog niet bekend.

Door: ANP