Normal_baby__hand__geboorte

In het eerste kwartaal van 2017 zijn er relatief weinig baby’s geboren in Nederland. Hierdoor is er geen sprake van natuurlijke bevolkingsgroei. In diezelfde periode overleden 2.000 meer mensen dan dat er baby’s werden geboren. Dit komt onder andere door de vergrijzing. Wanneer er minder baby’s worden geboren dan er mensen overlijden, spreekt men van natuurlijke krimp. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste bevolkingscijfers.

In 2016 kregen vrouwen gemiddeld 1,66 kind. Nog geen tien jaar geleden waren dat er 1,77. Vooral twintigers krijgen nu minder vaak een kind dan toen. De natuurlijke groei is de laatste jaren vrij klein geweest. In de eerste maanden van 2017 was zelfs sprake van krimp; er werden 40.000 baby’s geboren, maar er overleden ruim 42.000 mensen.

In enkele Europese landen worden nu al jaarlijks minder kinderen geboren dan er mensen overlijden. In Duitsland is al langer geen sprake meer van natuurlijke groei. Daar is de vergrijzing al verder gevorderd dan in Nederland. Het aandeel 65-plussers is er hoger, het aandeel vrouwen in de vruchtbare leeftijd kleiner. Vrouwen krijgen daar ook minder kinderen, gemiddeld 1,50 per vrouw. De situatie in België lijkt meer op die in Nederland. Ook daar is nog wel sprake van natuurlijke groei. De natuurlijke aanwas in de Europese Unie als geheel was in 2015 voor het eerst negatief. Dat is een gevolg van een vergrijzende bevolking en het relatief lage aantal kinderen per vrouw in veel Europese landen.

De negatieve natuurlijke groei heeft te maken met een relatief hoge sterfte. Gedurende de eerste tien weken van het jaar overleden bijna 3.000 mensen meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral onder ouderen waren meer sterfgevallen. Als gevolg van de vergrijzing verwacht het CBS dat in de toekomst vaker perioden in het jaar voorkomen waarin de sterfte hoger ligt dan het aantal geboorten. Het omslagpunt van natuurlijke groei naar natuurlijke krimp wordt volgens de meest recente bevolkingsprognose echter pas in 2038 verwacht. Vanaf dan zullen er jaarlijks meer mensen overlijden dan er kinderen worden geboren.

Door: Redactie Nationale Zorggids